Toegankelijkheidsbeleid CX Euro:

In overeenstemming met ons beleid, waarin we de klant voorop stellen, en onze verplichtingen vanuit de DDA (Disability Discrimination Act), zullen wij er zorg voor dragen dat de website ook bruikbaar is voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke of verstandelijke beperking.

Het toegankelijk maken van onze website is het primaire doel van de Transport Exchange Group en wij proberen er voor te zorgen dat de website compatibel is met een breed spectrum aan bestuurssystemen, browsers en specialistische hulpprogramma’s.

Wij gebruiken de volgende methoden standaard om er voor te zorgen dat onze site bereikbaar is voor zo veel mogelijk mensen:

Alle foto’s hebben een alternatieve beschrijving

U kunt de lettergrootte op de website aanpassen door middel van de Beeld – Lettergrootte optie in de tool bar van de browser, indien u javascript niet aan heeft staan. Onze website maakt gebruik van eenvoudig Engels als voertaal.

Onze site maakt geen gebruik van tabellen, behalve voor informatie die gewoonlijk wordt uitgedrukt in een tabel, zoals prijslijsten

U kunt ook zonder een muis op de website navigeren

De tekst is geschreven in een non-serif lettertype, zodat deze beter leesbaar is

We gebruiken geen hoofdletters om ergens extra nadruk op te leggen

We maken gebruik van een hiërarchie in onze koppen zoals een

tag voor hoofdkoppen,

eentje voor subkoppen etc., wat het gemakkelijker maakt voor de lezer om snel de opbouw van de pagina te begrijpen

Onze site kan ook in een logische volgorde worden bekeken als alle opmaak uitgeschakeld is.

Als er zich een geval voordoet waardoor de site niet tegemoet komt aan de behoeftes van een specifieke groep mensen met beperkingen, dan zullen wij onze content aanpassen, waar nodig, zodat we een breder publiek kunnen bedienen. Neem alstublieft contact met ons op als dit het geval is.