Transport Exchange Group Limited (Bedrijfsnummer 3464353) gevestigd in The Newstead House, Pelham Road, Nottingham, NG5 1AD (“Wij”) verbinden ons er aan om uw privacy te respecteren en te beschermen.

Overwegende dat:

Deze bepaling (samen met onze algemene voorwaarden op http://www.transportexchangegroup.com/legal/terms-and-conditions/

A. en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen) de basis legt waarop wij omgaan met de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons overhandigt. Lees alstublieft de volgende verklaring aandachtig door, zodat u op de hoogte bent van onze standpunten en handelswijzen met betrekking tot uw persoonlijk gegevens en hoe wij hiermee om gaan.

B. Ter uitvoering van de Data Protection Act 1998 (de wet), is de gegevensbeheerder hierin de Transport Exchange Group Limited gevestigd in The Newstead House, Pelham Road, Nottingham, NG5 1AD.

C. Met betrekking tot de uitvoering van deze wet wordt The Exchange Group Limited vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur.

Is als volgt overeen gekomen:

1. Informatie die wij van u mogen verzamelen

 1. Wij mogen de volgende gegevens van u verzamelen en verwerken:
  1. Informatie die u ons verschaft door het invullen van formulieren op websites die tot de familie van onze sites behoren, zoals: courierexchange.co.uk, haulagex.wpengine.com, cxmobile.com, nationalfreightmap.com en complianceregistry.com (onze sites). Hiertoe behoort tevens informatie die werd verschaft op het moment van inschrijving op onze sites, het abonneren op onze service, geposte berichten of het vragen van aanvullende services. Wij kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem rapporteert met betrekking tot onze sites.
  2. Persoonlijke gegevens door ons gevraagd zodat wij onze services middels onze sites aan u kunnen aanbieden
  3. Als u contact met ons opneemt kunnen wij een kopie van deze correspondentie bewaren.
  4. [Wij kunnen u ook vragen vragenlijsten in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, alhoewel u altijd kunt weigeren dergelijke vragenlijsten in te vullen.]
  5. Details omtrent transacties die u doet via onze sites en de uitvoering van uw orders.
  6. Details met betrekking tot uw bezoeken aan onze sites, inclusief, maar niet beperkt tot, dataverkeer,
  7. locatiegegevens, weblogs en andere communicatiedata, al dan niet nodig voor onze eigen facturering of andere doeleinden, alsmede de middelen die u aanwendt.
 2. Wij behouden ons het recht voor om aanvullende gegevens van u te verlangen om uw persoonlijke gegevens te valideren, naar eigen goeddunken.
 3. U dient ons direct op de hoogte te stellen als er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke gegevens.

2. IP adressen en cookies

 1. Het staat ons vrij informatie te verzamelen over uw computer, waaronder, indien mogelijk, uw IP adressen, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratie en het rapporteren van samengestelde informatie richting onze adverteerders. Dit is statistische data die betrekking heeft op het surfgedrag en patronen van onze gebruikers, en is niet traceerbaar naar een individu.
 2. Wij kunnen informatie verzamen over uw algemene internetgebruik door middel van een cookiebestand dat op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze bestanden helpen ons om onze site te verbeteren en om een meer gepersonaliseerde service te kunnen bieden. Zij stellen ons in staat om:
  1. De omvang van onze doelgroep en diens gebruikspatroon in te schatten.
  2. Informatie op te slaan over uw voorkeuren, en ons zodoende in staat te stellen de inhoud van onze site aan te passen aan uw persoonlijke interesses.
  3. Uw zoekopdrachten te versnellen.
  4. Te herkennen wanneer u terug komt op onze site.
 3. Wij gebruiken een tijdelijk cookiebestand telkens als u inlogt op één van onze sites. Dit stelt ons in staat om u gepersonaliseerde informatie aan te bieden en het stelt u in staat om te navigeren tussen verschillende delen van de websites zonder dat u uw wachtwoord opnieuw hoeft in te voeren. Het tijdelijke cookie bestand wordt volledig verwijderd zodra u uw browser sluit.
 4. Het staat u vrij om cookies te weigeren door de optie in uw browser te activeren die u in staat stelt cookies te weigeren. Echter, als u deze optie selecteert is het mogelijk dat u bepaalde delen van de site niet meer kunt bereiken. Tenzij u uw browser zodanig heeft ingesteld dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies op uw computer opslaan zodra u inlogt op de website.
 5. Wij wijzen u er op dat onze adverteerders ook gebruik kunnen maken van cookies, alwaar wij geen controle over hebben.

3. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

 1. De data die wij verzamelen kan worden opgeslagen op een plaats buiten de European Economic Area (“EEA”). Het kan ook verwerkt worden door werknemers buiten EEA, die voor ons werken of voor een van onze leveranciers. Zulke werknemers kunnen zich bezig houden met, onder andere, het uitvoeren van uw order, het verwerken van uw betalingen en het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden. Door het verstrekken van deze persoonlijke gegevens gaat u akkoord met de overdracht, opslag of verwerking van deze gegevens. Wij zullen er alles aan doen dat redelijkerwijs van ons mag worden verwacht om er zorg voor te dragen dat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.
 2. Alle informatie die u ons verschaft wordt opgeslagen op beveiligde servers. Financiële transacties worden versleuteld [met SSL technologie]. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van, al dan niet door ons aan u verschafte of zelf ingestelde, wachtwoorden die u toegang verschaffen tot bepaalde delen van onze websites. Wij verzoeken u om uw wachtwoord met niemand te delen.
 3. Helaas is de uitwisseling van informatie via het internet nooit volledig veilig. Hoewel wij er alles aan zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u via onze site doorgeeft nooit volledig garanderen; elke transactie van persoonlijke gegevens geschiedt op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen zullen wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen toepassen om ongeautoriseerde toegang proberen te voorkomen.

4. Gebruik van de informatie

 1. Wij gebruiken informatie over u op de volgende manieren:
  1. Om er zeker van te zijn dat content van onze websites zo effectief mogelijk wordt weergegeven voor u en voor uw computer.
  2. Om u te voorzien van informatie, producten of services die u van ons verlangt of waarvan wij denken dat zij u mogelijk interesseren, in zoverre u heeft aangegeven gecontacteerd te willen worden om dergelijke redenen.
  3. Om aan onze verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit contracten die wij met u zijn aangegaan.
  4. Om u in staat te stellen om deel te nemen aan de interactieve aspecten van onze service, als u daarvoor kiest.
  5. Om u op de hoogte te stellen van veranderingen in onze service.
 2. [Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken, of bepaalde externe partijen toestaan om uw gegevens te gebruiken, om u van informatie te voorzien omtrent goederen en services waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en we (of zij) kunnen u hieromtrent contacteren per [post of telefoon].]
 3. Als u een bestaande klant bent, zullen wij u alleen benaderen via elektronische weg (e-mail of SMS) met informatie omtrent producten en services die vergelijkbaar zijn met eerder aan u verkochte goederen of services.
 4. [Indien u een nieuwe klant bent, en waar wij derden toestaan gebruik te maken van uw gegevens, zullen wij (of zij) u alleen contacteren via elektronische weg als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of dat wij uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, geeft u dit dan aan door het aanvinken van het daarvoor bestemde vakje op het formulier waarmee wij uw gegevens verkrijgen [het order formulier OF het aanmeldingsformulier]]
 5. [Wij verstrekken geen informatie over identificeerbare individuen aan onze adverteerders, maar wij kunnen deze informatie wel verstrekken verwerkt in geaggregeerde informatie over onze gebruikers (bijvoorbeeld: wij kunnen hun vertellen dat 500 mannen onder de 30 op hun advertentie hebben geklikt op een bepaalde dag). We kunnen ook geaggregeerde informatie gebruiken om onze adverteerders te helpen de doelgroep te bereiken waarnaar zij zich op richten (bijvoorbeeld, vrouwen in SW1). Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij van u hebben gebruiken om te voldoen aan de wensen van onze adverteerders om hun advertentie aan de betreffende doelgroep te tonen.]

5. Vrijgeven van uw gegevens

 1. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan elk lid van onze groep, dus onze dochterondernemingen, onze centrale houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in sectie 736 van de UK Companies Act 1985.
 2. Wij kunnen persoonlijke gegevens vrijgeven aan derden:
  1. Met uw nadrukkelijke toestemming vooraf.
  2. Als dit nodig is voor het leveren van producten en services naar u.
  3. In het geval dat wij een onderneming kopen of activa kopen of verkopen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens kunnen verstrekken aan de potentiële koper of verkoper van dergelijke ondernemingen of activa.
  4. Als de Transport Exchange Group Limited of praktisch al haar activa door een derde partij worden verkregen, in welk geval de persoonlijke gegevens van haar klanten deel zal uitmaken van de van eigenaar verwisselde activa. Als wij genoodzaakt zijn uw persoonlijke gegevens te delen met derden vanwege wettelijke bepalingen, of om te voldoen aan onze algemene voorwaarden zoals bepaald op http://www.transportexchangegroup.com/legal/terms-and-conditions/
  5. en andere overeenkomsten; of omwille van de rechten, eigendommen, of veiligheid van de Transport Exchange Group Limited, onze klanten, of anderen. Dit omhelst ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties omwille van het detecteren van fraude en het verminderen van risico’s.

6. Uw rechten

 1. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens niet in te zetten voor marketingdoeleinden. Doorgaans zullen wij u (vóór het verzamelen van de gegevens) informeren over ons voornemen om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken, of als wij voornemens zijn uw gegevens te verstrekken aan derden voor dergelijke doeleinden. U kunt uw rechten aanwenden om dergelijk gebruik te voorkomen door het aanvinken van bepaalde hokjes op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt op elk gegeven moment ook beroep doen op deze rechten door contact op te nemen met ons via het postadres vermeld op de website.
 2. Van tijd tot tijd kan onze website links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en dochterondernemingen. Als u een link volgt naar een van deze websites dient u zich te realiseren dat deze websites hun eigen privacybeleid voeren en dat wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor deze beleidsbepalingen. Lees de beleidsverklaringen van deze websites alvorens u enige persoonlijke informatie prijsgeeft.

7. Toegang tot informatie

 1. De Wet geeft u het recht op toegang tot de informatie die over u is vastgelegd. U kunt beroep doen op uw recht tot toegang tot deze gegevens in overeenstemming met de Wet. Elk verzoek tot toegang wordt gehonoreerd tegen betaling van £10, om onze kosten met betrekking tot het verstrekken van deze informatie te vergoeden.

8. Links naar andere websites

 1. Onze sites kunnen links bevatten naar andere websites, die mogelijk persoonlijke, en als zodanig identificeerbare, informatie over u verzamelen. Deze verklaring omtrent ons privacybeleid heeft geen betrekking op de informatie op, en praktijken en verklaringen van, andere websites, en in een dergelijk geval dient u de privacyverklaring van desbetreffende website hier op na te trekken.

9. Wijzigingen in ons Privacybeleid

 1. Eventuele toekomstige wijzigingen in onze Privacyverklaring zullen in de toekomst worden vermeld op deze pagina en, indien nodig, naar u worden verzonden via e-mail.

10. Contact

 1. Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring zijn welkom en dienen te worden verzonden naar ons postadres, wat is vermeld op onze websites.